Stichting Studio 5

Helmert Woudenberg
terug naar startpagina

Doelstelling

Theater

Helmert Woudenberg, acteur, auteur en artistiek leider van Studio 5, was een van de oprichters van het vermaarde Werkteater. In die tijd ontwikkelde hij een acteer- en improvisatie methode op basis van de vier oerelementen. Acteren wordt in de methode teruggebracht tot de essentie; acteren is handelen: kijken (aarde), praten (lucht), luisteren (water) en de noodzaak hebben om te doen wat je doet.
Studio 5 is de plek waar hij nu, samen met Vera Boots vorm geeft aan producties van stukken van zijn hand of bewerkingen uit de toneelliteratuur. Zij leiden binnen Studio 5 toneel- en trainingsacteurs op in korte of lange cursussen. Die cursussen monden meestal uit in een productie, zodat het geleerde meteen kan worden toegepast.

Trainingen


Trainers en trainingsacteurs zijn na de acteursopleiding geschoold in het trainingswerk. Aanvankelijk gebeurde dat in het kader van het Amsterdamse project Veilig in en om school (VIOS).
Er zijn trainingen ontwikkeld voor volwassenen (leraren) en leerlingen (twaalf jaar en ouder). De trainersgroep bestaat uit zo'n twintig trainers en acteurs en staat onder leiding van Karianne Schippers en Wim Ruijsendaal

Staf

 

artistiek-leider: Helmert Woudenberg,
Vera Boots
zakelijk leider: Wim Ruijsendaal
trainingen in het onderwijs: Karianne Schippers


Home

Webstek nog deels onder constructie

VuurWaterAardeLucht